Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Zaterdagavond 19 maart Stille Omgang door Amsterdam

Zaterdagavond 19 maart Stille Omgang door Amsterdam

De Stille Omgang wordt dit jaar gelopen op zater­dag­avond 19 maart vanaf 20.30 uur in een aangepaste vorm. De deel­ne­mers wor­den uit­ge­no­digd om deel te nemen aan een van de vier Heilige Missen die wor­den gevierd in de Begijnhof­ka­pel op het Spui en de Heilige Nicolaas­basi­liek aan de Prins Hendrik­kade.

Wie zich heeft aangemeld ont­vangt een e-mail met daarin de kerk en het tijdstip waarop men is uit­ge­no­digd. Als de groep maximaal vier personen telt, kan men zelf kiezen welke mis men bijwoont. Na de mis wordt in groepen gelopen volgens de route die al eeuwen­lang gelopen wordt. De startlo­ca­tie is af­han­ke­lijk van de kerk die men bezoekt: Het Spui (Begijnhof­ka­pel) of Prins Hendrik­kade 73 (Nicolaas Basiliek). Men kan zich aanmel­den via een formulier op de web­si­te en op de site zijn ook de praktische aanpassingen te vinden die zijn gemaakt om de Omgang dit jaar door te kunnen laten gaan:

Eucha­ris­tie­vie­ringen:

Begijnhof­ka­pel 19.30 uur circa 20.30 uur
Nicolaas Basiliek 20.30 uur circa 21.30 uur
Begijnhof­ka­pel 21.00 uur circa 22.00 uur
Nicolaas Basiliek 22.30 uur circa 23.30 uur

Wat is de Stille Omgang?

De Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.

Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen.

Kijk hier voor een tocht met extra kilometers, speciaal georganiseerd voor jongeren door bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bericht via bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Tags: ,