Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Viering pausmis op 25 juni aanstaande in Den Haag

Viering pausmis op 25 juni aanstaande in Den Haag

Op zondag 25 juni aanstaande wordt in Den Haag in de Jacobus de Meerdere Kerk (Parkstraat 65A) de zogenoemde pausmis gevierd. De nuntius, mgr. Paul Tschang In-Nam, kardinaal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout zijn daarbij aanwezig om met een pontificale Latijnse Hoogmis de verjaardag van de pauskeuze van paus Franciscus, in 2023 precies tien jaar geleden, te vieren.

De mis begint om 10.30 uur en wordt door de bisschoppen en de nuntius gecelebreerd. Ook de pastoor van de parochie in Den Haag, pastoor Langerhuizen concelebreert en diaken Henk van Zoelen assisteert.

De mis wordt gezongen door het kerkkoor en vaandeliers van een schuttersgilde uit Brabant zullen deze Hoogmis door hun aanwezigheid opluisteren. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze feestelijke Hoogmis mee te vieren.

Het is in 2023 tien jaar geleden dat paus Franciscus werd gekozen. Onder meer door corona kon de pausmis in de afgelopen jaren een aantal keren niet worden gevierd, maar nu kan het in gezamenlijkheid met de eind 2022 aangekomen nieuwe nuntius, in dit speciale jubileumjaar weer doorgang vinden.

 

 

Foto’s pausmis in 2019 via parochie Maria Sterre der Zee, Frank Voncken.

Tags: ,