Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Synode Synodale Kerk > Videoserie ‘Samen op weg met de Geest’ over de synode voor een synodale Kerk

Videoserie ‘Samen op weg met de Geest’ over de synode voor een synodale Kerk

De Nederlandse bisschoppen stuurden in mei vier samenvattingen van meerdere synodale gesprekken naar Rome. Lisette van Oordt (foto) was betrokken bij het maken van de samenvatting van het verslag voor de katholieke lekenbewegingen. In een nieuwe video op katholiekleven.nl vertelt ze waar het de paus volgens haar om gaat bij deze synode.

“De kernvraag van de synode is: hoe kunnen wij een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” zegt ze in de video. “De paus wil ons daarvoor met de synodale gesprekken door een soort retraite leiden, zodat wij als gelovigen ook die synodaliteit ervaren. Wat in deze synode meer en meer gestalte krijgt, is dat iedere gedoopte een verantwoordelijkheid heeft en medewerker is van de zending van de Kerk. En dat niet individueel, maar samen.”

De vier samenvattingen zijn verstuurd in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit. Het gaat om syntheses van gesprekken die zijn gevoerd in de bisdommen, bij religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen.

Gesprek in de Geest

Priester Koos Smits voerde enkele synodale gesprekken en vertelt in de video op katholiekleven.nl over zijn ervaringen met het ‘gesprek in de Geest’. Dat is een methode die voor de synodale gesprekken wordt aangereikt. Lisette van Oordt legt uit dat deze methode wel iets vraagt van deelnemers: “Je mag elkaar niet in de rede vallen. Je moet ten diepste luisteren”, vertelt ze. De methode levert ook veel op: “Ik denk, en dat hoor ik ook veel om me heen, dat mensen geraakt zijn door deze methode, die ze als vruchtbaar zien en ook passend bij deze tijd. Ik denk dat het gesprek in de Geest erg bij onze tijdgeest past.”

De video is de eerste aflevering in een korte reeks van vier video’s op weg naar de bisschoppensynode in oktober 2024. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met ‘Luisterend op weg’.

Tags: