Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Raad van Kerken organiseert verkiezingsdebat over normen en waarden in de politiek

Raad van Kerken organiseert verkiezingsdebat over normen en waarden in de politiek

De Raad van Kerken organiseert op 14 februari aanstaande een verkiezingsdebat over normen en waarden in de politiek. Vertegenwoordigers van onder meer VVD, PvdA, CDA, Groen Links en SGP debatteren mee.


Het doel van de bijeenkomst is om vanuit de Raad van Kerken met politici in gesprek te gaan over het belang van waarden en normen in de politiek aan de hand van de thema’s armoede, integratie en vrede. De aanwezige kandidaat-Kamerleden namens de verschillende partijen worden door prof. dr. Fred van Iersel en drs. Hillie van de Streek bevraagd op hun keuzes: wat zijn de diepere motieven van hun politieke inzet?

Vanuit de kerken is er inbreng van onder anderen mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse R.-K. Bisschoppenconferentie, dominee Karin van den Broeke, synodevoorzitter PKN en ir. Kees Nieuwerth (Quakers).

De bijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2017 van 19.30 tot 22 uur in Dudok, Hofweg 1a, 2511 AA Den Haag. Belangstellenden zijn welkom en worden verzocht zich aan te melden via rvk@raadvankerken.nl

Foto: Raad van Kerken, prof. dr. Fred van Iersel.