Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Geen categorie > R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 1 tot en met zaterdag 7 november is er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen een activiteit of speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Vanwege de coronamaatregelen is een deel van het programma in digitale vorm of (ook) via livestream te volgen.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat ook de parochiegemeenschappen in de vieringen van de komende week aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. “Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.

Aartsbisdom Utrecht

De gebedsestafette in het Aartsbisdom Utrecht start 1 november (Hoogmis Allerheiligen) in de St. Catharinakathedraal. Tijdens alle vieringen in de kathedraal die week staat een icoon van de heilige Willibrord centraal en wordt het speciale gebed om roepingen gebeden, alle parochies is gevraagd hieraan mee te doen. Het hoogtepunt en de feestelijke afsluiting van de Roepingenweek zijn op het hoogfeest van de heilige Willibrord op 7 november wanneer Paulus Tilma in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd (vanaf 10.30 uur mee te vieren via livestream.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam om 17.45 uur Vespers in de Bedevaartkapel te Heiloo. Op zaterdag 7 november is daar om 11.30 uur ook een Rozenkransgebed in het teken van de Roepingenweek, waarna een Eucharistieviering het weekprogramma om 12.00 uur afsluit. Deze vieringen zijn te volgen via Kathedraal TV van het bisdom.

Bisdom Roermond

Het Grootseminarie Rolduc houdt op 5 november om 17.00 uur gezongen Roepingenvespers (alleen met de seminariegemeenschap in huis). Deze viering is te volgen via een stream op: www.rolduc.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden stelt elke dag van de Roepingenweek een andere roeping centraal:

1 november (Allerheiligen), 11 uur: kathedraal Groningen / mgr. Van den Hout: roeping tot heiligheid

2 november (Allerzielen): in bijna alle parochiekerken: roeping tot gebed voor overledenen

3 november 19 uur, Coevorden / Tj. Tjepkema: roeping tot huwelijk-gezin

4 november 9 uur, Dronrijp / M. Conijn: roeping tot priesterschap

5 november 19 uur: kathedraal Groningen / A. Jellema (studentenpastoraat): roeping tot leven lang leerling zijn

6 november, 9 uur: Stadskanaal / J. Deuling – S. Hof: roeping tot permanent diaconaat

7 november (hoogfeest H. Willibrord): Wolvega (Spiritijnen): roeping tot het religieuze leven

8 november, 11 uur: Basiliek Bolsward / A. Bultsma: roeping tot eenheid onder de christenen

Bisdom ‘s-Hertogenbosch

In het bisdom ‘s-Hertogenbosch wordt een gebed om roepingen verspreid onder de parochies, tevens zijn diverse video’s over roepingenverhalen te zien op de website van het bisdom.

Bisdom Rotterdam

Priesterstudenten van de priesteropleiding Vronesteyn maken in het kader van de Roepingenweek diverse video’s over roepingen, onder meer met één van de zusters Clarissen uit Megen. Zij zullen deze filmpjes delen via Facebook.

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR):

In de Roepingenweek worden diverse video’s gepresenteerd waarin jonge religieuzen vertellen over hun roeping. Ook is er een mogelijkheid om mee te doen met een chatgesprek met religieuzen en vragen te stellen over wat hen bewogen heeft tot hun keuze voor een leven als religieus. In diverse kloosters wordt deze week dagelijks aandacht besteed aan roepingen in de vieringen en tijdens het gebed, mensen kunnen meebidden. Dagelijks zal de KNR een roepingsgebed publiceren op de KNR-website, Facebook en Instagram. Het schema met het complete KNR-programma is vanaf 31 oktober te vinden op www.knr.nl.

Afbeelding: de heilige Willibrord.

Tags: ,