Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Lezing kardinaal Eijk bij vijftig jaar Humanae vitae: ‘profetisch document’

Lezing kardinaal Eijk bij vijftig jaar Humanae vitae: ‘profetisch document’

Dinsdag 6 maart hield kardinaal Eijk in de Sint-Jozefkathedraal van Groningen een lezing over de encycliek Humanae vitae van paus Paulus VI. Deze encycliek over het menselijk leven, het huwelijk en de geboorteregeling verscheen vijftig jaar geleden in de tijd van de seksuele revolutie. De inhoud ervan stond volkomen haaks op de ‘vrije’ normen en waarden die alom werden gepropageerd. ‘Tegenwoordig wordt deze encycliek steeds meer erkend als in feite een profetisch document’, aldus kardinaal Eijk in zijn lezing.

‘Op 25 juli 1968 publiceerde Paus Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae. Tegen de verwachtingen in hield hij daarin vast aan de rooms-katholieke traditie die contraceptie resoluut afwees als een middel tot geboorteregeling. Dat heeft hij geweten. Zowel de niet-katholieke als de katholieke media vielen over hem heen’, zo schetst kardinaal Eijk de achtergrond, waartegen de encycliek verscheen. In de Westerse wereld werd er woedend op werd gereageerd. Ook bisschoppen, priesters en vele leken keerden zich tegen dit document, dat tegen de verwachting van velen helemaal niet aansloot bij de tijdgeest van vrije seksualiteit, die mede mogelijk werd door de opkomst van de hormonale anticonceptiemiddelen.

Nu, een halve eeuw later blijkt dat veel van wat paus Paulus VI in zijn encycliek voorzag bewaarheid is. Paus Franciscus verklaarde hem op 19 oktober 2014 bij gelegenheid van de afsluiting van de eerste van twee Bisschoppensynodes over het Gezin zalig. In de loop der jaren is de encycliek Humanae vitae steeds meer erkend als een in feite profetisch document. Kardinaal Eijk trekt de volgende vergelijking: ‘Maar waren profetische uitspraken van de Oudtestamentische profeten, niet in het minst die van de laatste uit de reeks – Johannes de Doper – en ook de uitspraken van Jezus en Zijn apostelen zeker in hun tijd ook geen ‘stenen des aanstoots’? En dat zijn ze in een aantal kringen nog steeds.’

Context

In zijn lezing plaatst de portefeuillehouder voor medische ethiek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie Humanae vitae in een historische context en maakt hij inzichtelijk hoe de Kerk hier vervolgens mee verder is gegaan in onder meer diverse documenten van later datum. Ook legt hij uit waarom paus Paulus VI anticonceptie afwees, terwijl de wereld juist leek te vragen om erkenning ervan door de Kerk. Tevens laat hij zien welke methoden voor de geboorteregeling volgens de leer van de Kerk binnen het huwelijk moreel geoorloofd zijn.

20-10-2014-bidprentje-paulus-20vi-bijgesneden De kardinaal sluit als volgt af: ‘Naar verwachting zal Paus Paulus VI in oktober van dit jaar heilig worden verklaard. Dan zal de heiligverklaring plaats vinden van een van de grootste profeten van het huidige tijdsbestek.’

Klik hier voor de lezing van kardinaal Eijk naar aanleiding van vijftig jaar Humanae vitae.

Bij de afbeelding: bidprentje dat is uitgegeven bij de zaligverklaring van paus Paulus VI, 19 oktober 2014. Paus Franciscus heeft in februari van dit jaar laten weten dat de heiligverklaring in 2018 zou volgen.