Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Katholieke en protestantse diaconale werkers in gesprek over landelijke afstemming diaconaal werk

Katholieke en protestantse diaconale werkers in gesprek over landelijke afstemming diaconaal werk

Op woensdag 7 maart vond er in het St. Janscentrum in ’s-Hertogenbosch een ontmoeting plaats van katholieke en protestantse diaconale werkers. Zij waren bijeengeroepen door de Raad van Kerken. Bisschop De Korte, portefeuillehouder namens de R.-K. Bisschoppenconferentie voor Kerk & Samenleving, waaronder diaconie valt, was aanwezig samen met de beleidsmedewerker op dit terrein, Berry van Oers.

De aanwezige diaconale werkers uit de bisdommen waren Embregt Wever (bisdom ’s-Hertogenbosch), Jan Maasen (bisdom Rotterdam), Hermen van Dorp (bisdom Groningen-Leeuwarden) en Hub Vossen (bisdom Roermond). Samen met diaconale werkers uit protestantse kerken bogen zij zich over de vraag of er behoefte is aan periodieke landelijke afstemming van het kerkelijke diaconale werk.

Die vraag werd positief beantwoord. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van diaconale werkers vanuit de kerken kunnen activiteiten, ervaringen en ideeën uitgewisseld en afgestemd worden. De werkers kunnen elkaars initiatieven versterken.

Hub Crijns, secretaris van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), gaf een overzicht van wat er op dit moment aan landelijke afstemming te vinden is. Derk Jan Poel vertelde over zijn onderzoek naar de inmiddels zo’n honderd diaconale platformen in Nederland met als doel om de ondersteuning van deze platformen en de kennisdeling tussen deze platformen verder te ontwikkelen.

De diaconale werkers spraken af over anderhalf jaar opnieuw bij elkaar te komen.

Verslag en foto: Berry van Oers

Foto: V.l.n.r. Onderzoeker Derk Jan Poel, mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Raad van Kerken Dirk Gudde en secretaris Klaas van der Kamp