Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Internationaal symposium: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’

Internationaal symposium: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’

Op donderdag 1 juni wordt in de Domkerk te Utrecht een internationaal symposium gehouden met de titel: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’. Het symposium gaat over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Er zijn sprekers uit onder meer Nederland en Suriname en mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, neemt deel aan het panelgesprek dat ook op het programma staat.

Het symposium is georganiseerd voor de Netwerkgroep Heilzame verwerking slavernijverleden van de Raad van Kerken in Nederland, het onderzoeksproject ‘Church and Slavery in the Dutch Empire: History, Theology and Heritage’ (PThU, VU en University of Curaçao), NiNsee en Caribische & Surinaamse kerken.

Vragen

Vragen die aan de orde komen zijn: waren de kerken een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? Hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?

Programma

Het symposium wordt gemodereerd door Minella van Bergeijk. ds. Daniëlle Dokman, Luthers predikant Paramaribo (Suriname), verzorgt de openingsspeech.

Vier casussen over de rol van de kerken in het verleden worden, met een introductie van dr. Martijn Stoutjesdijk (onderzoeker PThU), aansluitend besproken:

  • De kerken op Suriname: ds. Edgar Loswijk (EBG Suriname) i.s.m. Mildred Caprino (historica bisdom Paramaribo)
  • Winti en het Surinaams christendom: Marian Markelo (wintipriesteres)
  • De kerken op de Caribische eilanden: prof. dr. Rose Mary Allen (hoogleraar University of Curaçao)
  • De kerken in Indonesië: drs. Wim Manuhutu (docent VU)

Na een groepsgesprek naar aanleiding van deze introductie en casussen zal het boek Gids kerken en slavernijverleden door dr. Dienke Hondius (onderzoeker VU) worden gepresenteerd, volgt de presentatie van het EBG-onderzoek door onafhankelijk onderzoeker Maurice San A Jong en is er een panelgesprek over de rol van de kerken in heden en toekomst. Panelleden daarbij zijn: Mgr. Karel Choennie (bisdom Paramaribo, Suriname, foto rechts), ds. Danielle Dokman (Lutherse kerk), ds. Verry Patty (GIM, Molukse Evangelische Kerk), ds. René de Reuver (PKN) en ds. Johannes Welschen (EBG)

Het symposium wordt afgesloten met een viering, georganiseerd door de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Na afloop is er ruimte voor verdere ontmoeting en gesprek.

 

Tags: ,