Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Herdenkingsdienst slavernijverleden onder auspiciën van de Raad van Kerken op 30 juni

Herdenkingsdienst slavernijverleden onder auspiciën van de Raad van Kerken op 30 juni

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van de dienst luidt: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst, Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie zal mgr.  J. van den Hende aanwezig zijn.

Deze herdenkingsdienst – in de Nieuwe Kerk – is een initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de netwerkgroep Heilzame verwerking van het slavernijverleden (HVSv) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

Heilzame verwerking

In deze dienst zal voor het aangezicht van God en voor elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden en schuld beleden worden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis. Ook zal de hoop tot uitdrukking gebracht worden dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is.

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar om deze herdenkingsdienst bij te wonen. De dienst wordt gestreamd door de EO. Omroep Zwart zendt op de avond van 30 juni een programma uit waarin er ook aandacht zal zijn voor deze herdenkingsdienst.

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken rond Kerken en slavernij vindt u op de website: Het slavernijverleden en de kerken – Raad van Kerken in Nederland

Lees op de website van bisdom Rotterdam ook een interview met Duncan Wielzen, pastoraal werker in Den Haag. Hij is in de viering van 30 juni één van de voorgangers en vertelt op de bisdomsite over zijn betrokkenheid bij dit onderwerp en ook over de slavernij in zijn persoonlijke familiegeschiedenis.

Bericht en foto Nieuwe Kerk Amsterdam via Raadvankerken.nl.

Tags: ,