Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus voor Wereldvrededag 2023: na Covid-19 de weg van vrede gaan

Boodschap paus Franciscus voor Wereldvrededag 2023: na Covid-19 de weg van vrede gaan

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag, 1 januari 2023, kijkt paus Franciscus terug op de Covid-19 pandemie die over de wereld is gegaan. Hij benoemt de verschrikkelijke gevolgen van het virus, waardoor vele mensen stierven en voor velen hun wereld zoals die was op zijn kop werd gezet. Maar de paus signaleert ook positieve ontdekkingen, gedaan tijdens de pandemie.

Hij noemt: ‘een heilzame terugkeer tot nederigheid, een bijstellen van bepaalde consumistische eisen; een hernieuwd gevoel van solidariteit dat ons aanmoedigt om buiten ons egoïsme te treden om ons open te stellen voor het lijden van anderen en hun behoeften; alsook een, in sommige gevallen werkelijk heldhaftige, inzet van zoveel mensen die zich hebben opgeofferd om ervoor te zorgen dat allen zo goed mogelijk het drama van de noodsituatie te boven konden komen.’

In broederschap en solidariteit vrede opbouwen

De paus zegt dat uit de ervaring met de pandemie het bewustzijn is ontstaan van ‘samen’ sterk staan in moeilijke omstandigheden en hij legt daarbij een verbinding met de weg naar vrede: ‘Het is immers samen, in broederschap en solidariteit dat wij de vrede opbouwen, de gerechtigheid waarborgen, de smartelijkste gebeurtenissen overwinnen. Alleen een vrede die voortkomt uit broederlijke en belangeloze liefde, kan ons helpen persoonlijke, maatschappelijke en wereldwijde problemen te overwinnen.’

De paus verwijst in zijn boodschap ook naar een nieuwe ramp die na de pandemie de wereld trof, de oorlog in Oekraïne.  ‘Deze oorlog oogst onschuldige slachtoffers en verspreidt onzekerheid, niet alleen voor wie er direct door wordt getroffen, maar wijd verspreid en zonder onderscheid, ook voor al diegenen die op duizenden kilometers afstand onder de zijdelingse gevolgen ervan lijden – men hoeft alleen maar te denken aan de problemen met de leveringen van graan en de brandstofprijzen.’

Vredeswens

De heilige vader sluit zijn boodschap af met een vredeswens voor 2023: ‘Ik doe de staatshoofden en regeringsleiders, de verantwoordelijken van de internationale organisaties, de hoofden van de verschillende godsdiensten mijn beste wensen toekomen. Alle mannen en vrouwen van goede wil wens ik toe dat zij dag voor dag, als bewerkers van de vrede, bouwen aan een goed jaar! Moge de onbevlekte Maria, Moeder van Jezus en Koningin van de vrede, voor ons en heel de wereld ten beste spreken.’

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de Wereldvrededag 2023  (WERKVERTALING).

 

 

Tags: , ,