Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppenconferentie dankt Leo Fijen bij zijn afscheid van KRO-NCRV

Bisschoppenconferentie dankt Leo Fijen bij zijn afscheid van KRO-NCRV

Op dinsdag 21 januari nam Leo Fijen afscheid als hoofd van de afdeling Levensbeschouwing bij de KRO-NCRV. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie sprak mgr. Van den Hende hem toe na afloop van het mini-symposium dat KRO-NCRV organiseerde om het afscheid te markeren.

Mgr. Van den Hende memoreerde dat Leo Fijen in 1988 was begonnen bij de omroep. Hij sprak namens de bisschoppen zijn waardering uit voor zijn inzet en werk in deze jaren. De bisschop verwees naar het kerkelijke document Inter mirifica van het Tweede Vaticaans Concilie (1963):

“Daarin spreekt men met bewondering over de mogelijkheid om te communiceren via de media als menselijke uitvinding. Media maken communicatie mogelijk en doen een beroep op de menselijke persoon als relationeel wezen. Als ze goed worden gebruikt, dat wil zeggen op een menswaardige manier, komen de mensen tot hun recht en nader tot elkaar en wordt het waarachtig samenleven opgebouwd. Media kunnen ook op een negatieve manier worden ingezet, wanneer ze worden ingezet voor ideologieën die de menselijke waardigheid aantasten en de beschaving van liefde beperken. Leo, jij hebt de media gebruikt als een instrument, niet zomaar als een technisch middel, maar als een menselijke activiteit bedoeld om mensen te verheffen en te bemoedigen. Jij hebt de media ingezet voor geloofsverdieping en in de Geloofsgesprekken op tv ook mensen over de schouders van anderen mee laten luisteren naar wat de moeite waard is: de persoon van Jezus Christus.”

Opbouwen en niet afbreken

“Al ben je zelf prominent op de buis, je verwijst niet gauw naar jezelf, maar je verwijst naar wat de moeite meer dan waard is in het licht van het evangelie”, aldus de bisschop. “Dat doe je in de programma’s met een geestelijk karakter die je maakt. Het gaat om mensen en media die opbouwen en niet afbreken, die verbinden en niet uitsluiten. Het is geweldig dat met jouw inzet Geloofsgesprekken worden verspreid en de eucharistie is uitgezonden, dat de Kloosterserie werd gemaakt met als rode draad de liefde.”

De bisschop bood als geschenk twee boeken aan afkomstig uit zijn boekenkast. Op de eerste plaats een bloemlezing met teksten van de zalige Titus Brandsma. Hij maakte ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een rondgang langs de katholieke kranten en spoorde hen aan om als waarachtige media niet dienstbaar te zijn aan propaganda vanuit het nazisme, maar steeds dienstbaar te blijven aan waarheid en recht.

Op de tweede plaats gaf de bisschop een biografie van de heilige Franciscus van Sales. Deze bisschop, die leefde in de tijd van de contrareformatie, is de patroonheilige van journalisten en dus ook van werkers in de media. Franciscus van Sales was een bisschop die veel werk maakte van geestelijke begeleiding en catechese. Wanneer hij aan kinderen catechese gaf, stonden vaak volwassenen op een afstandje te luisteren en werden geraakt door zijn gelovige boodschap. Zo kwamen zij op hun beurt opnieuw nader tot Christus en zijn evangelie. Mgr. Van den Hende wilde met Titus Brandsma en Franciscus van Sales het goede gebruik van media onderstrepen en dat communicatie niet een doel in zichzelf is, maar een instrument dat een dienstwerk inhoudt met het oog op een beschaving van liefde.

Leo Fijen werd deze middag onder meer toegesproken door directievoorzitter Peter Kuipers. De laatste spreker was hijzelf. Leo Fijen sprak over zijn geloof, zijn verbondenheid met de omroep en zijn band met de Kerk. Opvolger bij KRO-NCRV als hoofd van de afdeling Levensbeschouwing is Laetitia van der Lans. Leo Fijen blijft het Geloofsgesprek maken.

Naast mgr. Van den Hende (foto boven) waren ook aanwezig bij het afscheid de (oud)bisschoppen: mgr. De Korte, mgr. Wiertz (foto links), mgr. De Jong en mgr. Van Luyn.

 

 

Bericht via bisdom Rotterdam. Foto’s KRO-NCRV.

Tags: , ,