Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop Van den Hende: ‘Ik bid dat Roepingenzondag een vruchtbare dag mag zijn van gebed en bezinning’

Bisschop Van den Hende: ‘Ik bid dat Roepingenzondag een vruchtbare dag mag zijn van gebed en bezinning’

Zondag 25 april is het Roepingenzondag. Mgr. J. Van den Hende is bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij gaat in een video voor zijn bisdom in op het thema roepingen: “Op weg naar Roepingenzondag bid ik van harte dat dit een vruchtbare dag mag zijn van gebed, van bezinning, maar ook van het bewustzijn dat we samen de Kerk van Christus zijn, met vele roepingen die daarin een plaats hebben.”

In de video vraagt bisschop Van den Hende aandacht voor het gebed om roepingen en het gesprek over roepingen: “Misschien zijn er ook in ons bisdom jonge mannen die nadenken of de Heer hen tot het priesterschap of het diaconaat heeft bestemd. Je bent nog onderweg in je leven, in je studie, of je bent nog heel actief in je huidige beroep. Zou het kunnen zijn dat de Heer vraagt dat je switcht naar een voorbereiding van studie en begeleiding op het priesterschap, het diaconaat? Naast bidden is het daarom ook goed dat je erover praat.”

Volharden in gebed

De bisschop is dankbaar voor degenen die volharden in gebed om nieuwe roepingen aan de Heer te vragen, ook in onze tijd. “Aan de andere kant ben ik ook dankbaar voor de priesters en diakens die hun ambt vervullen, steeds met de geestkracht die God hen geeft. En bovenal wil ik mij graag richten tot degenen die geroepen zijn tot het priesterschap, het diaconaat in de toekomst.”

“Priesters en diakens vullen elkaar aan in de dienst voor onze parochies”, aldus de bisschop. “Ze zijn voortrekkers, maar niet degenen die alles zelf moeten doen. Want juist door hun dienstwerk is het de bedoeling dat alle gedoopten zich bewust zijn van hun taak.”

Kijk de video met mgr .Van den Hende op de site van bisdom Rotterdam.

Kijk voor meer informatie over roepingen, ook in de andere bisdommen op www.roepingenzondag.nl.

Tags: , ,