Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > AVG > AVG-datalek > AVG-nieuws: vijf tips voor parochies om Actie Kerkbalans AVG-proof uit te voeren

AVG-nieuws: vijf tips voor parochies om Actie Kerkbalans AVG-proof uit te voeren

Op zaterdag 19 januari gaat de Actie Kerkbalans 2019 van start. Bij deze actie vragen parochies hun leden om een jaarlijkse bijdrage. De meest gebruikelijke manier om mensen te benaderen is door parochianen aan te schrijven via een brief. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is nu de vraag hoe parochies veilig en AVG-proof de Actie Kerkbalans kunnen uitvoeren.

Een eerste basale vraag daarbij is: mogen parochianen benaderd worden om mee te doen met Actie Kerkbalans? Dit mag: een parochie mag haar leden benaderen om te geven voor Actie Kerkbalans. Het benaderen van parochianen met de vraag of ze de parochie financieel willen ondersteunen is een gerechtvaardigde activiteit die past bij de taken die de parochie als geloofsgemeenschap uitvoert. Wel is er een aantal tips om er voor te zorgen dat de actie AVG-proof wordt uitgevoerd, te weten:

  1. Zorg dat de ledenadministratie juist en actueel is. Heeft iemand zich namelijk uitgeschreven of kenbaar gemaakt geen post meer van de parochie te willen ontvangen, dan mag de parochie deze mensen niet meer benaderen voor Actie Kerkbalans.
  2. Informeer medewerkers en vrijwilligers over hoe zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als bezorglijsten worden uitgeprint, zorg er dan voor dat niet meer personen op de (bezorg)lijst terechtkomen dan nodig om de brief te versturen.
  3. Het is goed om in beeld te brengen hoe veel bezorglijsten er worden uitgeprint en aan wie deze worden verstrekt. Zijn de lijsten niet meer nodig? Dan worden ze vernietigd.
  4. Vermeld op de parochiewebsite en/of de brief waar parochianen terecht kunnen met vragen over het gebruik van hun persoonsgegevens.
  5. Gaat er iets fout bij de bezorging van brieven? Controleer of er sprake is van een datalek en neem maatregelen om fouten te herstellen.

Belangrijk is ook dat op de website van de parochie de privacyverklaring te vinden is. De nieuwste modelversie van deze verklaring vindt u hier:

Model Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-jan-2019 DEF