Decreet van de Congregatie voor de Religieuzen alsmede de door de Congregatie goedgekeurde Richtlijnen voor het bestuur en het beheer van de goederen van Diocesane Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven met de hoofdzetel in Nederland wanneer er geen leden meer zijn die deze taken kunnen vervullen vanwege het afnemend aantal of de gevorderde leeftijd.