Algemeen
Het SRKK functioneert als het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en ondersteunt haar beleidssectoren. Het Secretariaat is gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 140, te Utrecht.

Algemeen Mailadres
Secretariaat Bisschoppenconferentie: secrBK@rkk.nl

Vragen van de pers:
Met dringende vragen kunt u bellen naar 030-2326900 of 06-10296267.

Adresgegevens
Het postadres van het Secretariaat is:
Secretariaat Bisschoppenconferentie,
Postbus 13049, 3507 LA Utrecht
Het bezoekadres is Adriaen van Ostadelaan 140, Utrecht,
tel.: 030 2326900, e-mail: secrSG@rkk.nl