Gebed om Roepingen

Goede God,

in Jezus Christus, uw Zoon,

zien wij het gelaat van uw liefde.

 

Hij heeft geroepen wie Hij wilde.

Hij verzamelde de twaalf

om Hem te vergezellen

en om uitgezonden te worden

tot het uiteinde van de aarde

om het Evangelie te verkondigen

en alle mensen te dopen.

Met een liefdevolle blik

keek Hij Matteüs aan

en riep hem om Hem te volgen.

 

Roep ook vandaag

jonge mensen naar uw hart,

apostelen voor onze tijd,

aan wie U zich hebt geopenbaard

om U nu te vergezellen.

 

Wek in veel jonge mensen

het diepe verlangen om Jezus

te volgen als priester, diaken of religieus

en schenk hen de kracht van uw Geest

om uw liefdevolle aanwezigheid

te verkondigen in woord en sacrament.

We vragen het op voorspraak van St. Willibrord,

patroon van onze kerkprovincie,

door Christus, onze Heer. Amen.

 

drs. P. Kuipers

voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg