Een personele prelatuur is een kerkjuridische structuur van seculiere of wereldlijke aard, die door een prelaat (een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder) bestuurd wordt in de hoedanigheid van ’Ordinarius proprius’. Ze worden door de Heilige Stoel opgericht voor bijzondere pastorale of missionaire activiteiten. De algemene normen voor een personele prelatuur zijn in het kerkelijk wetboek (CIC) terug te vinden onder de canons 294-297. Daarin staat dat iedere personele prelatuur eigen statuten of een eigen bijzonder recht moet hebben, door de Heilige Stoel toegekend, waarin precies en gedetailleerd staat aangegeven hoe elke prelatuur bestuurd wordt (can. 295 ’ 1).

Heilig Kruis en Opus Dei
De prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei is een personele prelatuur van internationale omvang die op 28 november 1982 is opgericht. Doel is de verspreiding in alle milieus van een diep besef van de universele roeping tot heiligheid en apostolaat, door de uitoefening van de gewone beroepsarbeid. Zij bestaat uit een prelaat met eigen clerus en uit leken – mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, van iedere sociale klasse – die zich uit goddelijke roeping vrijwillig bij de prelatuur aansluiten.

Hoofdzetel:
Curia Prelatizia,
Viale Bruno Buozzi 73,
I-00197 Roma, Italië
T 06 80 8961

Prelaat: Mgr. Fernando Ocáriz
Geboren in Parijs 27 oktober 1944, tot priester gewijd in 1971, vicaris generaal (1994 – 2016), benoemd tot prelaat op 23 januari 2017.
Vicaris Generaal: Mgr. Mariano Fazio

Vicaris voor Nederland:
Mgr. mr. dr. C.G.E. van der Ploeg.
Adres: Jan Luykenstraat 52, 1071 CS Amsterdam
T 020-6763849
E-mail: info.nl@opusdei.org
Website: www.opusdei.nl