20180724_Nieuwsbrief_RKKerk_header

Nieuws RKKerk.nl en Bisschoppenconferentie

De Wereldjongerendagen in Lissabon zijn weer voorbij. Bij de slotviering waren zo'n 1,5 miljoen jongeren aanwezig die samen met de paus hun geloof vierden. Daaronder waren ongeveer 1.000 Nederlandse jongeren. Kent u een van hen, vraag ze dan vooral naar hun ervaringen en laat u aansteken door hun enthousiasme. Op rkkerk.nl vindt u meerdere fotoverslagen van de WJD en op katholiekleven.nl kunt u verschillende video's kijken die een goede indruk geven. Meer en ander nieuws leest u in deze nieuwsbrief.
MIVA-collecte 2023: doorbreek armoede door onderwijs bereikbaar te maken

MIVA-collecte 2023: doorbreek armoede door onderwijs bereikbaar te maken

In het weekeinde van 26-27 augustus wordt er in katholieke kerken in Nederland gecollecteerd voor de Missie Verkeersmiddelenactie MIVA. Dit jaar vraagt Stichting MIVA aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

Lees het hele bericht
Paus Franciscus werkt aan vervolg op groene encycliek Laudato si’

Paus Franciscus werkt aan vervolg op groene encycliek Laudato si’

Paus Franciscus heeft tijdens een ontmoeting met een groep advocaten op 21 augustus aangekondigd dat hij aan een vervolg werkt van zijn ‘groene’ encycliek Laudato si’ (2015). In het schrijven, dat geen encycliek zal zijn, wil hij zijn boodschap van de encycliek actualiseren, tegen de achtergrond van enkele hedendaagse uitdagingen.

Lees het hele bericht
Volgende Wereldjongerendagen zijn in 2027 in Seoul, Zuid-Korea

Volgende Wereldjongerendagen zijn in 2027 in Seoul, Zuid-Korea

Na de slotviering van de Wereldjongerendagen 2023 te Lissabon in Parque Tejo op zondag 6 augustus, heeft paus Franciscus de plaats en tijd bekendgemaakt van de volgende WJD: Seoel, 2027.

Lees het hele bericht
Afsluitend beeldverslag Wereldjongerendagen: ‘welkom thuis’

Afsluitend beeldverslag Wereldjongerendagen: ‘welkom thuis’

Van 1 tot 6 augustus 2023 vonden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reisde mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren en op woensdag 9 augustus keerden zij terug in Nederland. Hieronder zijn afsluitende beeldverslag waarin hij een indruk geeft van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Lissabon, Burgos en Bordeaux. Onderaan het bericht zijn nog enkele aanbevelingen.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Lees het hele bericht
Zomerserie over vluchtelingen: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen…’ (Mat. 25, 35). Deel 4: vredesorganisatie PAX

Zomerserie over vluchtelingen: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen…’ (Mat. 25, 35). Deel 4: vredesorganisatie PAX

Deze zomer publiceert rkkerk.nl vier artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2023. Het thema is de opvang van vluchtelingen en vijf verschillende schrijvers laten vanuit hun perspectief hun licht over dit onderwerp schijnen.

Deel 4: Dion van den Berg en Margien Timmer van PAX Vredesorganisatie zoomen in op de internationale humanitaire en mensenrechten wetgeving waar het gaat om het recht op huisvesting, land en eigendommen (housing, land and property, HLP). PAX heeft zich de afgelopen jaren onder meer gericht op hoe teruggekeerde vluchtelingen, gevangenen en ontheemden hun recht op een veilig thuis kunnen opeisen, bijvoorbeeld in Syrië.

Lees het hele bericht
Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat vandaag geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat de zetel van Roermond ‘verhinderd’ is en dat hij een interim-bestuurder had aangewezen. In overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden.

Lees het hele bericht
Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

De Laudato si’ Alliantie in Nederland komt in samenwerking met Ecokerk in Vlaanderen met nieuw materiaal om de Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober) te vieren. Dit materiaal wordt aangeboden in een inspiratiegids met bezinnende en verbindende ideeën ook voor de zondagse vieringen.

Lees het hele bericht
Tweede beeldverslag 'op weg naar de Wereldjongerendagen'

Tweede beeldverslag 'op weg naar de Wereldjongerendagen'

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reist mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren. Dit tweede beeldverslag geeft een indruk van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Lourdes, Burgos en de aankomst in het Portugese bisdom Guarda.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Lees het hele bericht

Wat is vier.nu? Kijk hier de video in minder dan 1 minuut!

Let op: derde druk pauselijke encycliek Laudato si’ nu beschikbaar, bestellen kan weer!

Logo RKkerk.nl
Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, postbus 13049,
3507 LA Utrecht.
twitter 
MailPoet