Het thema van Roepingenzondag 7 mei 2017 is: Voor de zending door de Geest voortgestuwd.

Prentje Roepingenzondag 2017 - Aartsbisdom Utrecht.inddPaus Franciscus koos het thema van deze de 54ste Wereldgebedsdag voor roepingen. Alle christenen en in het bijzonder priesters, diakens en religieuzen delen in de zending van Jezus. Jezus zelf spreekt over zijn zending in de synagoge met de woorden van Jesaja: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19).

Lees hier het bericht: Paus Franciscus over Roepingenzondag: ‘blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt’.

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2017. De vertaling kwam tot stand in samenwerking met het Roepingenpastoraat Vlaanderen.