Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. J.M. Punt
Mgr. dr. J.M. Punt

Mgr. dr. J.M. Punt

Ordinarius Catrensis (legerbisschop) van het Militair Ordinariaat in Nederland
Het Militair Ordinariaat in Nederland is een zelfstandig bisdom met een eigen bestuur, een vicaris-generaal en een Ordinarius aan het hoofd.

Referentschap Missie en ontwikkelingssamenwerking
De referent heeft namens de Bisschoppenconferentie intensief contact met de missionaire organisaties in Nederland. In overleg met de referent bieden deze organisaties hulp vanuit de Katholieke Kerk hulp aan noodlijdenden wereldwijd.