Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. J.M. Punt
Mgr. dr. J.M. Punt

Mgr. dr. J.M. Punt

Ordinarius Catrensis (legerbisschop) van het Militair Ordinariaat in Nederland
Het Militair Ordinariaat in Nederland is een zelfstandig bisdom met een eigen bestuur, een vicaris-generaal en een Ordinarius aan het hoofd.