Samenleving > Onderwijs

Week van het Katholiek Onderwijs 2015: Kiezen voor elkaar

Van 9 tot en met 13 november 2015 heeft voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is Kiezen voor elkaar. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?

Deze week (week 38) ontvangen alle (mede-)katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs lessuggesties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Dit jaar verwacht de Nederlandse Katholieke Schoolraad op basis van een enqute dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen worden zoveel mogelijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten georganiseerd worden rond het thema.
De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

Doet u mee? Laat het ons weten. Neem contact op met Nico Dullemans (06-53817241) of Gerrit-Jan Meulenbeld (06-27057295) of mail naar info@nksr.nl
We zijn ook erg benieuwd wat Kiezen voor elkaar voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het Katholiek Onderwijs.De leden van de NKSR zijn AOb/Sint Bonaventura; Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs; CNV Onderwijs; Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding; VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleiding ; NKO; VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst; Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Download hier de lesbrieven voor de Week van het Katholiek Onderwijs 2015:

- De lesbrief algemeen

- De lesbrief onderbouw

- De lesbrief middenbouw

- De lesbrief bovenbouw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor verdere informatie over katholiek onderwijs in het algemeen